Sản phẩm

Taylor Swift - folklore (deluxe) (Phiên Bản Có Chữ Ký) - Đĩa CD

Giá ban đầu

Taylor Swift - folklore (deluxe) (Phiên Bản Có Chữ Ký) - Đĩa CD - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records)  ⭕️ CD Store in Saigon - Ho Chi Minh City Vietnam ⭕️ Hotline: 0983.567.633

Không COD: quý khách vui lòng chuyển khoản trước. Giới hạn mỗi khách hàng 1 sản phẩm.

each deluxe cd album includes:

16 songs + bonus song “the lakes"
1 of 8 unique, collectible covers
1 of 8 unique, collectible back covers
1 of 8 unique disc photos
1 of 8 collectible album lyric booklets (each version contains 5 unique photos and artwork)


© 2020 taylor swift
taylor swift®
used by permission. all rights reserved.

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →