Sản phẩm

MÁY NGHE ĐĨA THAN Audio-Technica AT-LP120XUSB Direct-Drive Turntable (Analog & USB)

Giá ban đầu
10,500,000₫

Hàng order, về Việt Nam sau 3 tuần. MÁY NGHE ĐĨA THAN Audio-Technica AT-LP120XUSB Direct-Drive Turntable (Analog & USB), Silver, Hi-Fidelity, Plays 33 -1/3, 45, and 78 RPM Records, Convert Vinyl to Digital, Anti-Skate Control, Variable Pitch Control - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records)

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →