Sản phẩm

Camila - Romance (Cover 2) [SIGNED CÓ CHỮ KÝ] - Đĩa CD

Giá ban đầu
400,000₫

Camila - Romance (Cover 2) [SIGNED CÓ CHỮ KÝ] - Đĩa CD - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records)  ⭕️ CD Store in Saigon - Ho Chi Minh City Vietnam ⭕️ Hotline: 0983.567.633

PRE-ORDER - vui lòng chuyển khoản sau khi đặt. Không nhận COD.Phát hành tại Mỹ: 30/1/2020. Về Việt Nam sau khoảng 3 tuần kể từ ngày phát hành. 

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →