Sản phẩm

Jessica Jung - Tự truyện SHINE (Bìa Cứng)

Giá ban đầu

PRE-ORDER sách tự truyện viết bằng tiếng Anh, tiểu thuyết JESSICA JUNG - SHINE. Ngày phát hành tại Mỹ: 06/10/2020 -  Sách tự truyện dự kiến đến Việt Nam vào cuối tháng 10/2020 cho nên Hãng chỉ nhận chuyển khoản full, không COD, không cọc. Các đơn hàng chọn COD hệ thống sẽ tự hủy, mong các bạn thông cảm. Hotline: 0983.567.633

  • Hardcover: 352 pages
  • Publisher: Simon Pulse (October 6, 2020)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1534462511
  • ISBN-13: 978-1534462519
  • Product Dimensions: 5.5 x 8.2 inches
  • Shipping Weight: 2 pounds 

Jessica Jung is a Korean-American singer, actress, fashion designer, and international influencer. Born in San Francisco, Jessica grew up in South Korea where she trained as a K-pop singer, debuting as a member of the international sensation Girls Generation in 2007. After going solo in 2014, she launched the successful fashion line, Blanc & Eclare. Jessica has been featured on the covers of magazines worldwide, her brand now spanning platforms including film and television. SHINE is her debut novel.

← Sản phẩm trước