FAQ - Câu hỏi thường gặp

FAQ - CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp, các bạn tham khảo nhé.


- Em muốn order sản phẩm không có sẵn tại Hãng Đĩa Thời Đại thì bao lâu nhận được?

Từ 2-3 tuần tùy thời điểm. Sản phẩm đặt từ amazon hay các website khác tại Mỹ cần 1 tuần có thể nhập kho Thời Đại tại US. Thời gian gửi từ US về Việt Nam và hoàn tất cả thủ tục thông quan khoảng 2 tuần.