Sản phẩm

David Roth - Meet You Where You Are (Vinyl 45rpm 2-LP) - Đĩa Than

Giá ban đầu

Đĩa than David Roth - Meet You Where You Are (Vinyl 45rpm Double LP) - Đĩa Than Nhạc Acoustic / Easy Listening - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Saigon Vinyl Records Store in Vietnam  ⭕️ Hotline: 0983.567.633

Bản 2 LPs 180 gram, 45 vòng. Made in Germany bởi hãng đĩa danh tiếng Stockfisch.