Sản phẩm

Elvis Presley - Elvis Is Back (Colored Edition / Vinyl LP) - Đĩa Than

Giá ban đầu

Elvis Presley - Elvis Is Back (Colored* Edition / Vinyl LP) - Đĩa Than Nhạc Quốc Tế - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Record Store in Saigon  ⭕️ Hotline: 0983.567.633

* Vinyl màu cam. Hình ảnh vinyl màu đen chỉ là hình min họa của đĩa nhựa.