Sản phẩm

Elvis Presley - Number One U.S Singles 1956 - 1962 (Gatefold Edition / Vinyl LP) - Đĩa Than

Giá ban đầu

Elvis Presley - Number One U.S Singles 1956 - 1962 (Vinyl LP) [Gatefold +1 Bonus Track] - Đĩa Than Nhạc Quốc Tế - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Record Store in Saigon  ⭕️ Hotline: 0983.567.633