Sản phẩm

Lady Gaga - Stupid Love (Picture Disc LP) - Đĩa Than

Giá ban đầu

Đĩa Than Lady Gaga - Stupid Love (Limited Vinyl LP) - Đĩa Than Nhạc US-UK - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Saigon Vinyl Records Store in Vietnam / LP Store  ⭕️ Hotline: 0983.567.633

PRE-ORDER - vui lòng chuyển khoản sau khi đặt. Không nhận COD.

Phát hành tại Mỹ: 19/6/2020. Về Việt Nam sau khoảng 3 tuần kể từ ngày phát hành.