Sản phẩm

Lana Del Rey - Violet Bent Backwards Over the Grass (Hardcover) - Sách

Giá ban đầu
600,000₫

Lana Del Rey - Violet Bent Backwards Over the Grass (Hardcover) - Sách- Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records). Sách nặng dự kiến 400gram

PRE-ORDER - vui lòng chuyển khoản sau khi đặt. Không nhận COD. Phát hành tại Mỹ: 28/9/2020. Về Việt Nam sau khoảng 3 tuần kể từ ngày phát hành. ← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →