Sản phẩm

Máy Nghe Băng Cassette Retro Sport Portable Tape Player

Giá ban đầu

Máy Nghe Băng Cassette Retro Sport Portable Tape Player - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Record Store in Saigon  ⭕️ Hotline: 0983567633 - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) - Máy nghe nhạc băng cassette. Cassette Player cầm tay. Máy nghe nhạc cầm tay. Thiết bị nghe nhạc cầm tay. Băng đĩa gốc tại Sài Gòn.