Sản phẩm

Nhạc Phim - 13 Reasons Why OST Season 2 (Vinyl 2xLP) - Đĩa Than

Giá ban đầu

Đĩa than Nhạc Phim - 13 Reasons Why OST Season 2 (Vinyl 2xLP) - Đĩa Nhựa - Đĩa Than Nhạc Quốc Tế - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Saigon Vinyl Records Store in Vietnam  ⭕️ Hotline: 0983.567.633

SIDE A:
1. Back to You
2. Lovely
3. Start Again
4. Falling Skies
5. The Night We Met

SIDE B:
1. Tangled Up
2. Time
3. My Kind of Love
4. Your Love
5. Love Vigilantes

SIZE C:
1. The Killing Moon
2. Promise Not to Fall
3. Sanctify
4. Tin Pan Boy
5. Souvenir

SIZE D:
1. Watch Me Bleed
2. Cities in Dust [Single Version]
3. Of Lacking Spectacle
4. Falling (In Dreams)
5. Strength