Sản phẩm

The Oscar Peterson Trio - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra - Đĩa Than (Vinyl LP)

Giá ban đầu

Đĩa than The Oscar Peterson Trio - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra - Đĩa Than (Vinyl LP) - Đĩa Than Nhạc US-UK - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Saigon Vinyl Records Store in Vietnam / LP Store  ⭕️ Hotline: 0983.567.633