Sản phẩm

B.B.King - King of the Blues (Vinyl LP) - Đĩa Than

Giá ban đầu
580,000₫

Đĩa than B.B.King - King of the Blues (Vinyl LP) - Đĩa Than - Đĩa than nhạc blues - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Record Store in Saigon  ⭕️ Hotline: 0983.567.633