Sản phẩm

David Roth - More Pearls (Vinyl LP) - Đĩa Than

Giá ban đầu

Đĩa than David Roth - More Pearls(Vinyl LP) Đĩa Than Nhạc Acoustic / Easy Listening - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Saigon Vinyl Records Store in Vietnam  ⭕️ Hotline: 0983.567.633

Bản 180 gram. Made in Germany bởi hãng đĩa danh tiếng Stockfisch.