Sản phẩm

Đĩa than nhạc Phạm Duy - Đức Tuấn - Requiem - Đường Chiếu Lá Rụng (Vinyl LP)

Giá ban đầu
900,000₫

Đĩa than Đức Tuấn - Requiem - Đường Chiếu Lá Rụng (Vinyl LP) - Đĩa than nhạc Việt Nam - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Record Store in Saigon  ⭕️ Hotline: 0983567633 - Đĩa than nhạc Phạm Duy - Đĩa than nhạc xưa.