Sản phẩm

Đĩa than Nguyên Hà - Điều Vô Lý Thứ Nhất (Những Bài Hát Của Hồ Tiến Đạt) - Vinyl LP

Giá ban đầu
1,000,000₫

Đĩa than Nguyên Hà - Điều Vô Lý Thứ Nhất (Những Bài Hát Của Hồ Tiến Đạt) [Vinyl LP] - Đĩa than nhạc Việt Nam - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Cửa hàng đĩa than, CD... tại Sài Gòn  ⭕️ Hotline: 0983567633

Side A:

  1. Điều Vô Lý Thứ Nhất
  2. Em Ở Đâu?
  3. Em Đi
  4. Ta Có Hẹn Với Tháng 5
  5. Những Câu Chuyện Cũ Mèm

Side B:

  1. Rồi Em Sẽ (Ft. Hồ Tiến Đạt)
  2. Đôi Điều Cho Ngày Mai
  3. Bài Hát Viết Cho Em
  4. Khi Mình Chán Nhau (Ft. Hồ Tiến Đạt)
  5. Điệu Valse Ủi An

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →