Sản phẩm

Elvis Presley - King Creole (Vinyl LP) - Đĩa Than

Giá ban đầu

Elvis Presley - King Creole (Vinyl LP) - Đĩa Than Nhạc Quốc Tế - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Record Store in Saigon  ⭕️ Hotline: 0983.567.633