Sản phẩm

Lady Gaga - ‎Rain On Me (7'' Single Vinyl) - Đĩa Than

Giá ban đầu

Lady Gaga - ‎Rain On Me (7'' Single Vinyl) - Đĩa Than - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records)  ⭕️ CD Store in Saigon - Ho Chi Minh City Vietnam ⭕️ Hotline: 0983.567.633

Lưu ý: Đây là sản phẩm preorder (hàng đặt trước) - Ship sau 6 tuần kể từ ngày đặt hàng tại Mỹ - Hàng về sau 2-3 tuần kể từ ngày sàn phẩm được phát hành tại Mỹ. Do tình hình dịch COVID-19 nên album có thể sẽ về chậm hơn dự tính. Vui lòng chuyển khoản cho sản phẩm này.