Sản phẩm

Taylor Swift - LOVER (Target Version 3) - Đĩa CD

Giá ban đầu
550,000₫

Taylor Swift - LOVER (Target Version 3) - Đĩa CD - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records)
Album mới nhất của Taylor Swift.


Bản đặc biệt của Target bao gồm: 
- Đĩa CD 
- 2 đoạn memo về quá trình sáng tác 
- Bộ collection đặc biệt (khác nhau cho mỗi version) 
- Sách Lyric 
- Quyển tập 
- Poster (khác nhau cho mỗi version) 

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →