Sản phẩm

TRANG - Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ (Limited Marble Vinyl LP) - Đĩa Than

Giá ban đầu
1,000,000₫

TRANG - Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ (Limited Marble Vinyl LP) - Đĩa Than -  Đĩa Than Nhạc Việt - Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records) ⭕️ Saigon Vinyl Records Store in Vietnam / LP Store  ⭕️ Hotline: 0983.567.633

Phiên bản giới hạn TRANG - Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ (Limited Marble Vinyl LP) - Đĩa Than. Phát hành ngày 03/07/2020. 

Produced by NHẠC CỦA TRANG. Manufactured and distributed by Hãng Đĩa Thời Đại

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →